Sormijatketut puutavarat

Voimme toimittaa kyllästettyä puutavaraa myös sormijatkettuna. Sormijatkos antaa suuren tartuntapinnan ansiosta ja täyden lujuuden. Sormijatketun puutavaran toimituksessa ainut rajoitus on kyllästyssylinterin pituus 15000 mm.