Yritys

Kyllästämömme on valmistunut vuonna 2011 ja se on suunniteltu ja toteutettu parhaalla mahdollisella osaamisella. Kaikki toiminta tapahtuu sisätiloissa saman katon alla kyllästämisestä aina jälkikuivatukseen. Kaikki piha-alueemme on asfalttipäällystettyjä pintoja, mistä kerätään sadevesi talteen ja käytetään uudelleen prosessissa. Suoritamme säännöllistä ympäristön tarkkailua yhdessä paikallisviranomaisten kanssa.

Kyllästämömme toimii toimialalle ja kyllästettävälle puulle asetettujen vaatimusten mukaisesti. Kyllästämme puutavaraa EN 351/EN 335: NP 5/UC 3 luokan mukaisesti. Tuotekehityksemme ja nykyaikaisten tuotantomenetelmiemme avulla pystymme jopa ylittämään alalla käytettyjen standardien ja yksittäisten sertifikaattien (esim. NTR) mukaiset vaatimukset. Meiltä saa maakosketukseen soveltuvaa kyllästettyä puutavaraa (vastaa esimerkiksi luokkaa A) ja maanpäälliseen rakentamiseen soveltuvaa puutavaraa (vastaa esimerkiksi luokkaa AB). Molempia luokkia voimme kyllästää ruskeina ja vihreinä. Laaduntarkkailusta vastaa Finotrol Oy.

Juuan Kyllästämölle on myönnetty puun alunperäseurannan PEFC- sertifikaatti. Tällä varmistamme, että kaikki kyllästämämme puutavara on kasvanut talousmetsissä.